top of page

Tim

Abbott

Championship Position

117

Gender Position

72

Best 4 Points

114.1

Points

5K

24:06

02/03/2024

shrewsbury parkrun #415

MV45

57.26

10K

MV45

Half Marathon

MV45

Full Marathon

MV45

Cross Country

MV45

2M timetrial

00:15:07

05/06/2024

MV45

56.84

Severn Bridges

bottom of page