top of page

Seb

Bialys

Championship Position

14

Gender Position

11

Best 4 Points

223.56

Points

5K

17:33

2023-11-25

shrewsbury parkrun #402

MV40

76

10K

00:36:48

2023-12-10

Telford

MV40

76.31

Half Marathon

01:24:41

2024-02-18

Wrexham Village Bakery

MV40

71.25

Full Marathon

MV40

Cross Country

MV40

2M timetrial

MV40

Severn Bridges

bottom of page